მოიძებნა 1 ჩანაწერი


რუსთავის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ...

რუსთავის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ კანონის აღსრულებაზე იმსჯელეს რუსთავის მერიაში,.