გორში ლელომ წინასაარჩევნო სამზადისი ორგანიზაციის დაფუძვნებით დაიწყო